Kalendarium

Kalendarium życia
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „BARĆ”

2015

 • 29 sierpnia 2015 – Spotkanie organizacyjno-informacyjne
 • 30 sierpnia 2015 – zebranie założycielskie – wybór władz i uchwalenie statutu
 • 04 września 2015 – przesłanie dokumentów do Krajowego Rejestru  Sadowego w Warszawie
 • 26 września 2015 – wspólna biesiada przy ognisku
 • 17 października 2015 – Nadzwyczajne Walne Zebranie członków
 • 18 październik 2015 – obchody Dnia  Papieskiego
 • 29 października 2015 – rejestracja Stowarzyszenia przez KRS
 • 10 listopada 2015 – spotkanie członków Stowarzyszenia z Wójtem Gminy Lelis
 • 06 grudnia 2015 – Mikołajki w kościele parafialnym w Dąbrówce.
 • 01 grudnia 2015 – podpisanie ze Szkołą Podstawową w Dąbrówce umowy korzystania z pomieszczeń szkoły przez Stowarzyszenie
 • 19 grudnia 2015 – udział w wigilii gminnej

2016

 • 02 stycznia 2016 – wspólne kolędowanie
 • 22 stycznia 2016 – wizyta wraz z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej w Dąbrówce na grobie ks. Placyda Wincentego Podgórskiego /uczestnika Powstania Styczniowego/ w rocznicę wybuchu tegoż powstania. Zapalenie zniczy.
 • 24 styczeń 2016 – kulig wraz z ogniskiem
 • 06 marca 2016 – wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na musical „Upiór w operze”
 • 29 marca 2016 – Ostrołęka-Wojciechowice Eucharystia w intencji Stowarzyszenia;
 • 30 marca 2016 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ks. Wincentego Placyda Podgórskiego w 128. rocznicę śmierci kapłana;
 • 31 marca 2016 – spotkanie z drużyną harcerską Dąbrowskie Wilki w SP w Dąbrówce – budowa budek lęgowych dla ptaków;
 • 03 kwietnia 2016 – akcenty 11 rocznicy śmierci Jana Pawła II podczas niedzielnej Mszy św. w kościele parafialnym w Dąbrówce;
 • 28 kwietnia 2016 – wiosenne prace porządkowe wokół figury Jana Pawła II i  grobu ks. Walentego Placyda Podgórskiego.
 • 29 kwietnia 2016 – realizacja prośby mieszkańców wiosek Dąbrówka i Gąski w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy kursowania komunikacji autobusowej,
 • 08 maja 2016 – majówka w Linowie koło Szczytna
 • 14 maja 2016 – udział w pracach przygotowawczych pod parking szkolny przy cmentarzu w Dąbrówce,
 • 18 maja 2016 – akcenty 86 rocznicy urodzin Karola Wojtyły /Jana Pawła II/
 • 26 czerwca 2016 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 • 03 lipca 2016 – wystąpienie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie poprawy zasięgu sieci komórkowej na terenie wioski Dąbrówka,
 • 20 lipca 2016 – wystąpienie do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie dostępu mieszkańców Wioski Dąbrówka do sieci światłowodowej położonej dwa lata temu na terenie miejscowości.
 • 02 października 2016 – jesienne spotkanie przy ognisku,
 • 10 październik 2016 – obchody Dnia Papieskiego w parafii,
 • 16 październik 2016 – akcenty rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża,
 • 16 października 2016 – uruchomienie własnej strony internetowej www.barc-dabrowka.pl,
 • 22 październik 2016 – ślub Zuzanny Denkiewicz z Rafałem Karczewskim,
 • 30 października 2016 – porządki na grobie ks. Walentego Placyda Podgórskiego i wokół figury JPII,
 • 11 listopada 2016 – zapalenie zniczy na grobie ks. Walentego Placyda Podgórskiego oraz pod figurą Jana Pawła II
 • 21 listopada 2016 – udział w uroczystościach Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce wręczenia Wyróżnienia XII Edycji „NARODOWI I OJCZYŹNIE”
 • 28 listopada 2016 – udział w szkoleniu organizowanym przez LGO Kurpsie Razem
 • 03 grudnia 2016 – spotkanie ze sztygarem KWK Bogdanka,
 • 06 grudnia 2016 – SIGiE im. Karola Adamieckiegow publikacji „O SOBIE, O NASZEJ ZIEMI” zamieścił artykuł o naszym stowarzyszeniu p.t. Nowe stowarzyszenie na Kurpiowszczyźnie.
 • 10 grudnia 2016 – wyjazd do OCK w Ostrołęce na recital Olgi Bończyk,
 • 11 grudnia 2016 – na zaproszenie Pana Czesława Bacławskiego z Gąsk i stowarzyszenia Trójwiejska z Trójmiasta, udział w spotkaniu pieśni nabożnych,
 • 18 grudnia 2016 – warsztaty ozdób świątecznych;
 • 30 grudnia 2016 – sylwester

2017

 • 06 styczeń wspólny śpiew kolęd w szkole Podstawowej w Dąbrówce;
 • 14 styczeń – wyjazd do OCK na recital Hanny Śleszyńskiej
 • 15 styczeń – spotkanie z psycholog Agatą Niedzwiedzką
 • 21 stycznia – wizyta na grobie ks. Walentego Placyda Podgórskiego w dzień poprzedzający  wybuch Powstania Styczniowego. Kapłan ten był jego uczestnikiem.
 • 02 luty – udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych w UG Lelis;
 • 12 luty – wyjazd do teatru i. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na sztukę pt. Romeo i Julia;
 • 05 marzec – przygotowanie i prowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym;
 • 08 marzec – Dzień Kobiet;;
 • 26 marzec – warsztaty rękodzieła wielkanocnego;
 • 28 marca – prace porządkowe na grobie ks. Wincentego Placyda Podgórskiego i przy figurze św. Jana Pawła II;
 • 30 marca – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ks. W.P. Podgórskiego w rocznicę jego śmierci;
 • 02 kwiecień – akcenty rocznicowe odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II;
 • 15 kwiecień – wspieramy Fundacje Rak’n’Roll;
 • 15 kwiecień – udział w Bożym Obiedzie organizowanym przez Stowarzyszenie Trójwiejska z Gdańska w Szkole Podstawowej w Dąbrówce;
 • 25 kwiecień – kolejne udzielenie pomocy mieszkańcom Dąbrówki w załatwieniu ich spraw urzędowych;
 • 01 maja – rozpoczęcie sezonu wycieczek rowerowych
 • 19 maja – udział w uroczystościach 80-lecia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce;
 • 31 maja  – przekazanie do redakcji „Wieści Gminny” kolejnych sugiestii odnośnie uatrakcyjnienia biuletynu informacyjnego;
 • 08 czerwiec – wizyta w domu kurpiowskim u p. W.M. Pędzich w Szafarczyskach
 • 14 czerwiec – kolejny monit do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w sprawie położonego światłowodu w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”;
 • 24 czerwiec – wspólne grilowanie /WZC/;
 • 05 lipiec – wycieczka rowerowa ścieżką edukacyjną w Łęgu;
 • 10 sierpień – monitowanie do stosownych instytucji w sprawach światłowodu i zasięgu sieci komórkowej
 • 10 wrzesień – pielgrzymowanie do Królowej Ludu Kurpiowskiego w Dąbrówce;
 • 24 wrzesień – ognisko BARCI;
 • 25 wrzesień – udział w Klubie Kina Niezależnego – OCK Ostrołęka;
 • 08 październik – udział w uroczystościach odpustowych w Kuziach;
 • 15 październik – jesienna biesiada w plenerze;
 • 16 październik – zapalenie zniczy przy figurze św. Jana Pawła II w rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową;
 • 25 październik – prace porządkowe na grobie ks. Walentego Placyd Podgórskiego;
 •  15 grudnia – warsztaty ozdób bożonarodzeniowych;
 • 20 grudnia – udział w spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej w Dąbrówce

2018

 • 06 stycznia – wspólne kolędowanie, udział w Orszaku Trzech Króli w Ostrołęce;
 • 14 stycznia – reaktywacja śpiewu Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP;
 • 22 stycznia – zapalenie zniczy na grobie ks. Walentego Placyda Podgórskiego – uczestnika Powstania Styczniowego, w kolejną rocznicę jego wybuchu;
 • 11 luty – wyjazd do OCK w Ostrołęce na sztukę teatralną „Pół na pół”;
 • 13 luty – ostatki;
 • 18 luty – wioskowa Droga Krzyżowa,
 • 26 luty – warsztaty rękodzieła ludowego /palma wielkanocna/;
 • 05 marca – wyjazd do OCK w Ostrołęce, spektakl „Nikt nie jest doskonały”;
 • 16 marca – udział w spotkaniu z posłem Arkadiuszem Czartoryskim i lokalnymi działaczami PiS w remizie OSP w Dąbrówce;
 • 17 marca – udział w Bożym Obiedzie;;
 • 19 marca – wyjazd do OCK, spektakl „Szalone nożyczki”;
 • 23 marca – udział w nocnej Drodze Krzyżowej z Dąbrówki do Lelisa;
 • 25 marca – wyjazd do Łysych „Palma Kurpiowska”;
 • 30 marca – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ks. W.P. Podgórskiego w 130 rocznicę śmierci;
 • 31 marca – prace porządkowe przy figurze św. Jana Pawła II, nocna adoracja przy Grobie Pańskim;
 • 08 kwietnia – rozpoczęcie cyklu wycieczek rowerowych;
 • 15 kwiecień – wypad samochodowy do Nadleśnictwa Nowogród;
 • 01 maja – rozpoczęcie wieczornych spotkań majowych w Kaplicy Objawień;
 • 13 maja – majowa biesiada;
 • 27 maja – kibicowanie na Półmaratonie Kurpiowskim w Ostrołęce;
 • 03 czerwca – rozpoczęcie letniej edycji śpiewu Godzinek o NP NMP;
 • 14-15 lipca – pobyt w Puszczy Białowieskiej;
 • 21 lipca – odwiedziny Mazur /Mikołajki, Giżycko, Święta Lipka/;
 • 22 lipca – rowerowy wypad do Przystani;
 • 30/31  lipca – nocleg pielgrzymów z diecezji ełckiej;
 • 17/18 sierpnia – wyjazd na Mazury;
 • 19 sierpnia – dożynki gminne;
 • 26 sierpnia – pobyt w cyrku Arena;
 • 05 września – wyjazd do OCK na fil „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”;
 • 20 październik – wyjazd do OCK na recital Urszuli;
 • 29 październik – wykonanie wieńca na grób ks. Walentego Placyda Podgórskiego;
 • 30 październik – prace porządkowe na grobie ks. W.P. Podgórskiego;
 • 04 listopada –  wyjazd do Ostrołęki na spektakl „Ja, który nigdy przed nikim nie stawałem na baczność …”. Rzecz o Józefie Piłsudskim;
 • 11 listopada – zapalenie zniczy na grobie ks. Walentego Placyda Podgórskiego /powstańca styczniowego/;
 • 20 listopada – udział w seminarium:  „Ekonomia Społeczna na Mazowszu – perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stająca przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej” zorganizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie;
 • 04 grudnia – roboty ręczne ozdób świątecznych,
 • 17 grudnia – warsztaty bożonarodzeniowe w SP w Dąbrówce;
 • 24 grudnia – zapalenie zniczy na grobie ks. Walentego Placyda Podgórskiego i pod figurą św. Jana Pawła II.
 • 27 grudnia – wspólne kolędowanie.

2019

 • 06 stycznia – śpiew kolęd w parafialnej stajence;
 • 23 stycznia – zapalenie zniczy na grobie ks. Walentego Placyda Podgórskiego – w 156 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego;
 • 06 marca – biesiada ostatkowa;
 • 10 marca – przewodniczenie nabożeństwu Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej;
 • marzec/kwiecień – „Fontanny”;
 • 31 marzec – warsztaty rękodzieła wielkanocnego;
 • 02 kwietnia – upamiętnienie rocznicy śmierci Jana Pawła II,
 • 12 kwietnia – udział w nocnej Drodze Krzyżowej z Dąbrówki do Lelisa;
 • 18 kwietnia – prace porządkowe na grobie ks. Walentego Placyda Podgórskiego i wokół figury św. Jana Pawła II;
 • 01 maja – rozpoczęcie sezonu wypadów rowerowych po okolicy;
 • 25 maja – porządki na grobie ks. Placyda Podgórskiego;
 • 02 czerwca – wizyta w nowogrodzkim  skansenie;
 • 17 czerwca – „Wielokulturowy Myszyniec – historia i pamięć”;
 • 24 czerwca – prace porządkowe na Placu Jana Pawła II w Dąbrówce;
 • 19 lipca – wypad rowerowy;
 • 20 lipca – spływ kajakowy rzeką Krutynią;
 • 22 lipca – wniosek do Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków;
 • 26 lipca – okoliczny wypad rowerowy;
 • 27 lipca – porządki na grobie ks. Walentego Placyda Podgórskiego;
 • 27 lipca – współpraca  z Ośrodkiem Badań Europy Środkowo-Wschodniej przy sporządzaniu szkicu kwater żołnierzy Armii Niemieckiej z okresu Wielkiej Wojny na cmentarzu w Dąbrówce;.
Download PDF