Jakie jutro CK-BiS?

bulakk   19.11.2018   Możliwość komentowania Jakie jutro CK-BiS? została wyłączona

Domy kultury to ważne miejsce w lokalnych społecznościach. To dobro wspólne kształtujące życie społeczne okolicy. Lokalne centra kultury stanowią niejako rodzaj dialogu społecznego władz i mieszkańców. Nie sztuką jest wypowiadać się krytycznie, często pod osłoną anonimów, na forach internetowych o ich działalności, ale klasą jest włączyć się w ich życie i wypracować coś razem. Może tak być jedynie wtedy, gdy są one praktycznie otwarte na mieszkańców, na ich potencjał, pomysły, chęć działania. Kilkanaście dni temu został rozpisany konkurs na dyrektora naszego Centrum Kultury Bibliotek i Sportu w Lelisie. Informacja o warunkach konkursowych widnieje w mass mediach. Istotne jest, aby ono prawidłowo odpowiedziało na zapotrzebowanie społeczne pod swym nowym kierownictwem.

 

Download PDF