Serce wioski

      Możliwość komentowania Serce wioski została wyłączona

Powiedzenia, iż „sołtys powinien być dla ludzi, a mieszkańcy dla wioski”, nikt raczej nie neguje. Mówić zawsze prawdę, uparcie dążyć do wybranego celu i upominać się o swoje w gminie, to jedne z wielu zadań i ról sołtysa. Do tego rodzaju pracy społecznej niezbędne jest zamiłowanie i entuzjazm. Umiejętność rozwiązywania konfliktów, motywowania mieszkańców do wspólnych działań, otwarcie na nowe pomysły dotyczące wsi i merytoryczna współpraca z lokalnymi grupami społecznymi i mediami, stają się nieodzowne w służbie społecznej, jakim jest sołtysowanie.

Dzisiaj znaczna część mieszkańców wsi z różnych przyczyn coraz mniej ma wspólnego rolnictwem. Ostatnie lata pokazują, że potrzebne jest nowe spojrzenie na wieś, które pozwali na uczynienie z wioski miejsca atrakcyjnego. Inny niż dawniej jest styl wiejskiego życia, inny sposób gospodarowania, inne potrzeby mieszkańców. Istnieje więc potrzeba reformowania tradycyjnych funkcji wsi związanych z rolnictwem i leśnictwem, ale także tworzenia nowych fundamentów integracji społecznej w wioskach oraz poszukiwania nowych źródeł zarobkowania.

Sołtysowanie także musi podążać za wymogami czasu, aby wioska żyła i rozwijała się. Tu też ważne wsparcie sołtysa przez mieszkańców. Dobro wspólne wymaga, aby wszyscy mieszkańcy wioski współpracowali ze sobą, nawet jeśli zdarzy się czasem, iż ktoś trochę mniej lubi swego sąsiada. Sołtys więc to serce wioski, które musi bić rytmicznie i miarowo, aby ona mogła podążać naprzód.

Download PDF