Ludzie – wyjątkowe bogactwo gminy

      Możliwość komentowania Ludzie – wyjątkowe bogactwo gminy została wyłączona

Gmina jako najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego ma zaspokajać potrzeby określonej wspólnoty ludzi. Ludzi, którzy stanowią jej cel i największe bogactwo. To dla nich winny być podejmowane wszelkie działania. Wszystko winno być ukierunkowane na jeden cel, by mieszkańcom żyło się lepiej.

Wśród nas żyją wspaniali ludzie: pasjonaci, twórcy, przedsiębiorcy, naukowcy, sportowcy, działacze, rolnicy i inni. Trzeba ich zauważać, doceniać, rozmawiać z nimi, promować, zachęcać innych by szli w ich ślady, ułatwiać ich działalność, pomagać w rozwoju itd. Nie może być tak, iż mieszkańcy by realizować swoje pasje, uzdolnienia, zamiłowania muszą szukać warunków gdzie indziej, gdyż u siebie z różnych względów nie ma klimatu lub warunków. Zauważanie jednych, a pomijanie innych, także staje w sprzeczności z troską o wszystkich. Sytuacji owych u nas bez większego trudu można odszukać wiele. Aby tak nie było służba społeczna, jakim jest władza samorządowa, musi postawić w swym centrum mieszkańców. Musi być ona wśród ludzi, wsłuchiwać się w ich głos, uczestniczyć w zebraniach wiejskich, być dla nich, czyli służyć im.

Ludzie aktywni, to ludzie pogodniejsi, wrażliwsi, umiejący działać w zespole, otwarci. Ich sukcesy są sukcesami danej wspólnoty i tworzą jej obraz. Z takim społeczeństwem łatwiej się pokonuje wyzwania stawiane przez życie. Zatem …

Download PDF