Z prac samorządowców

      Możliwość komentowania Z prac samorządowców została wyłączona

Dzisiaj radni naszego powiatu po raz kolejny odbędą swoje posiedzenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Pl. gen. J. Bema 5 o godz. 12.00. Podczas obrad podejmą istotną uchwałę w sprawie podziału powiatu ostrołęckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Podjęcie tej uchwały poprzedziły zapytania skierowane do poszczególnych rad gmin powiatu. Rada Gminy w Lelisie w dniu 13 lipca 2018 roku Uchwałą nr XXXVIII/256/2018 negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Ostrołęce w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Ostrołęce.

Rada naszej gminy stanęła na stanowisku: „mając na uwadze ustawowe przesłanki o poszanowaniu więzi społecznych oraz dbanie o utrzymanie stałości granic okręgów proponuje pozostawić w dotychczasowym podziale Gminę Lelis łącznie z Gminą Olszewo-Borki, aby nie wywoływać dezorientacji mieszkańców”.

Download PDF