Etyka a urząd samorządowy

      Możliwość komentowania Etyka a urząd samorządowy została wyłączona

Zasadniczym zadaniem samorządów jest służebność wobec mieszkańców, rola rzecznika i lidera, wyrażanie aspiracji i przewodzenie w ich urzeczywistnianiu. Jest to możliwe wówczas, gdy zaplecze samorządu stanowią pracownicy zapewniający najwyższy standard usług świadczonych społeczności lokalnej.

Przestrzeganie jedynie litery prawa nie zapewnia jeszcze właściwych relacji pracowników samorządowych z mieszkańcami. Niezbędna jest szeroko rozumiana przyzwoitość w działaniu wyrażająca się w życzliwości, otwartości i partnerskim traktowaniu mieszkańców. Pomocne ku temu są kodeksy etyki w urzędach, które mogą wprowadzić ich kierownicy, aby służyły m.in.:

  • · lepszemu, wiarygodnemu wizerunkowi urzędników i urzędu,

  • · wyeliminowaniu sytuacji mogących powodować możliwość korupcji,

  • · przejrzystości pracy urzędnika i urzędu,

  • · poprawie jakości pracy urzędnika i relacji, występujących między pracownikami oraz między pracownikami i klientami,

  • · zmianie stereotypów, które przez lata przylgnęły do urzędnika,

  • · zachowaniu fundamentalnych zasad etyki,

  • · kształtowaniu postaw urzędnika, pozwalających na zwiększenie szacunku i podniesienie poziomu zaufania do urzędnika,

  • · informacją i pomocą w określeniu postępowania urzędnika, który często ma do czynienia z sytuacjami etycznie niejednoznacznymi.

Download PDF