Ze skarbca Dąbrówki i okolic

bulakk   24.04.2018   Możliwość komentowania Ze skarbca Dąbrówki i okolic została wyłączona

Bogactwem Dąbrówki i okolic są dary natury – łąki, pola, lasy. Do tego skarbca należą także mieszkający tu ludzie i ich wytwory rąk oraz umysłów. Osoby mające tu swoje korzenie i tu pracujący również dokładają do tegoż dobra swoje cegiełki. Lokalne szkolnictwo niewątpliwie stanowi jeden z pięknych i bogatych elementów  życia  tutejszego społeczeństwa. Posiadanie szkoły w wiosce było i jest wielkim prestiżem. O te dobro zabiegali nasi ojcowie i zabiegamy my sami. Wiejskie szkoły były i są jednym z głównych wyznaczników życia i rozwoju danej wspólnoty.

W archiwach odnajdujemy informacje, iż już w roku szkolnym 1925/26 na terenie Gminy Nasiadki istniało 9 szkół, m.in.w Dąbrówce, Szkwie, Lelisie, Łęgu Starościńskim, Płoszycach i Szafarczyskach, Golance. W tym roku szkolnym jedynie szkołą w Łęgu była 2 – klasowa i posiadała 2 nauczycieli. Natomiast szkoła w Szafarczyskach mogła poszczycić się własnym 66 metrowym budynkiem.

Natomiast już w roku szkolnym 1938/39,  na terenie Gminy Durlasy było 11 szkół,  a jedynie szkoły w Dąbrówce i Olszewce, posiadały II stopień  organizacyjny. W tych szkołach uczyło po 3 nauczycieli. 2 nauczycieli uczyło w Obierwi, Łęgu Starościńskim i Łęgu Przedmiejskim.

Obecnie lokalna sieć szkół wygląda nieco inaczej, ale szkoła w Dąbrówce nadal funkcjonuje i służy nam wszystkim. Dbajmy więc ze wszech miar o ową „perełkę”, aby jej nie stracić. Niech trwa i rozwija się nadal. Dobrze byłoby, aby niezwłocznie dołączyło do niej przedszkole dla dzieci nie objętych obowiązkiem szkolnym.

,

Download PDF