O Kurpiach

      Możliwość komentowania O Kurpiach została wyłączona

W miesięczniku dla Polaków na obczyźnie „Wieści z Polski” nr 11 z 11.11.1929 roku, odnajdujemy artykuł Adama Chętnika „Na Kurpiach”. Autor w syntetyczny sposób przedstawia historię i teraźniejszość mieszkańców Zagajnicy. Na str. 20 pisze m.in. tak:

„…Jak dziś Kurpie żyją? Przede wszystkiem pracują na roli, ulepszają swe gospodarstwa, zakładają maślarnie i kółka rolnicze, zajmują się też ciesielstwem i czasem handlem. Kurpianki tkają płótna, fartuchy, kilimki i t. p. i sprzedają do miast. Szkół jest coraz więcej, a młodzież coraz częściej posyłają do seminarjów  W Nowogrodzie n/Narw ią powstało muzeum kurpiowskie, które ma parę tysięcy przedmiotów, odtwarzających przyrodę, przeszłość, i sztukę kurpiowską. Jedyna tego rodzaju placówka w tych stronach cierpi z braku poparcia.

W Ostrołęce jest szkoła rzemieślnicza, w której kształci się paruset chłopców na kowali, ślusarzy, mechaników i t. p. P o d Przasnyszem jest szkoła rolnicza. P o przetrzebionych przez Niemców borach (w czasie wojny) dymią terpentyniarnie i smolarnie, chodzą kolejki dojazdowe i autobusy. Puszcza to miejscami, ale już nie taka dzika i głucha, jak dawniej.”

Download PDF