Owoce poszukiwań

      Możliwość komentowania Owoce poszukiwań została wyłączona

W ostatnim okresie czasu udało się odnaleźć wiele cennych informacji z życia naszej lokalnej wspólnoty. Najbardziej cieszą te dotyczące mojej parafii i wioski. Z częścią znalezisk podzieliłem się z Państwem na Facebook-u i tej stronie internetowej. Większość z nich zostanie  zapewne wykorzystana w stale  tworzącej się publikacji o tutejszych stronach. Dzielenie się z Państwem owocami poszukiwań, jest nie tylko przyjemnością, ale też, tworzy klimat powszechnego dostępu do wiedzy historycznej. Nie zawsze wskazane jest jednak udostępniać wszystko, gdyż zdarza się, iż co niektórzy zajmują wątpliwą postawę wobec nich. Nie wpływa to jednak negatywnie, na moją wolę dzielenie się z Państwem zdobywaną wiedzą. Można rzec, iż wszystko to jeszcze bardziej determinuję mnie do dalszych poszukiwań i dzielenia się z ich owocami.

Ostatnio udało się ustalić bardziej szczegółowe personalia części kapłanów posługujących u nas wraz z okresem pracy w naszej parafii. Kapłani ci, pomimo, iż określa się ich mianem proboszcza, to nie zawsze nim byli. Pełnili oni w naszej parafii funkcje nad etatowych wikariuszy parafii Kadzidło. Zatem samodzielność naszej parafii nie do końca była w pełni określona, gdyż kościół w Dąbrówce /1901 rok/ określany był nadal jako kościół filialny parafii kadzidlańskiej.

Cennym znaleziskiem jest także uchwała mieszkańców Dąbrówki z 1919 roku w sprawie ograniczenia punktów sprzedaży alkoholu we wsi. Przed I wojną światową w Dąbrówce było bowiem, aż trzy karczmy. Świadomi mieszkańcy płynącego zła z pijaństwa, robili wszystko, aby sprzedaż alkoholu ograniczyć i kontrolować. Pomimo głodu i biedy, jednoczyli się i działali dla dobra wspólnego. W 1919 roku założyli również w Dąbrówce kółko rolnicze. Występowali też w sprawie obrony granic Ojczyzny. Działanie mieszkańców Dąbrówki było inspiracją i wzorem dla innych wspólnot  wioskowych, w tym Nasiadek.

Podążajmy za postawą naszych przodków. Twórzmy wspólnotę, organizujmy się, zwołujmy zebrania i obradujmy, wspierajmy wzajemnie, patrzmy w przyszłość wyciągając wnioski z wczoraj. Dzielmy się wzajemnie owocami naszej pracy. Ktoś kiedyś powiedział „lepiej dać, niż chcieć”.

/K.Bulak/

Download PDF