Dąbrowski epizod Powstania Styczniowego

      Możliwość komentowania Dąbrowski epizod Powstania Styczniowego została wyłączona

47340Gazeta Narodowa wydawana we Lwowie nr 32 z 20 marca 1863 roku w rubryce Przegląd polityczny, zawiera taką oto wzmiankę o Dąbrówce w Powstaniu Styczniowym:

„W Płockiem, pisze Czas, oddział Padlewskiego udał się z Myszyńca ku wsi Dąbrówce, gdzie było 180 objeżczyków i 30 kozaków. Ci uprzedzeni o zbliżających się powstańcach uszli do Prus, tak iż powstańcy tylko 5 ludzi, kilka koni i bagaże, jako to płaszcze ,mundury itp.”

Download PDF