Rok 1933 – skutki burzy

      Możliwość komentowania Rok 1933 – skutki burzy została wyłączona

212244Kurier Warszawski z dnia 01 sierpnia 1933 roku nr 210 str. 4 donosi:

„W powiecie ostrołęckim nad gminą Nasiadki przeszła burza gradowa z piorunami, niszcząc zasiewy kilku wsi. Przez piorun zabici zostali: Józefa Wiśniewska ,której dom spłonął, Franciszek Sęik i córka jego, Marianna Dziemałek. Kontuzjowani zostali: Dziemałek Władysław i 8-letni syn jego, Stanisław. Obszar zniszczonych zasiewów i wysokość strat nie ustalono”.

Download PDF