Życie społeczne Kurpiowszczyzny

      Możliwość komentowania Życie społeczne Kurpiowszczyzny została wyłączona

Jak podaje Zofia Niedziałkowska w swej książce „Puszcza Zielona. Bory Ostrołęckie”, s.111, praca społeczna na Kurpiach w początkach XX wieku rozwijała się dobrze. Najprężniejszymi  i najżywszymi jej ośrodkami był Myszyniec i Kadzidło. Nie bez znaczenia była tu rola Ostrołęki. Hasło „Przez oświatę ogólną i rolniczą do dobrobytu wsi” nie było obce Kurpiom. Na jej terenie działało kilkanaście Kółek Rolniczych /10 w powiecie ostrołęckim/, powstawały inicjatywy społeczne /maślarnie, spółki rolnicze, czytelnie, szkoły, mleczarnie, straże pożarne, kasy pożyczkowe itp/. To w tych organizacjach i inicjatywach realizowała się radość życia i wewnętrzne zadowolenie z wykonywanych prac dla dobra własnego i państwa. Hartowały się tam zdrowe myśli i obyczaje społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia. Rozwój życia społecznego tworzył i doskonalił silne charaktery i zdrowe poczucie obowiązków obywatelskich.

Download PDF