Dla pożytku okolicznych Kół ZMW

      Możliwość komentowania Dla pożytku okolicznych Kół ZMW została wyłączona

„Dla pożytku okolicznych Kół Związku Młodej Wsi” – takie słowa odnajdujemy przy okazji omawiania uruchomienia w Nasiadkach w 06 lutego 1936 roku Szkoły Rolniczej dla dziewcząt. Starania ludzi dobrej woli przyniosły efekt i 30 młodych dziewcząt mogło rozpocząć w niej naukę. Chętnych było dwa razy więcej. Szkoła mieściła się w byłym budynku gminy, posiadała także własny internat,wspólną kuchnię, a gmina sponsorowała osoby mniej zamożne. Wójt gminy Nasiadki Pan A. Nalewajk zwrócił się z apelem do swych mieszkańców o wsparcie inicjatywy otwarcia i utrzymania szkoły, co spotkało się z pozytywnym odzewem. Dla przykładu Komendant Posterunku Policji w Nasiadkach – niejaki Pan Zielinski, wykazał w tym zakresie wiele dobrego serca i zaangażowania.

Związek Młodej Wsi to młodzieżowa organizacja oświatowo-wychowawcza powstała w 1934 roku z połączenia Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew” z częścią Związku Młodzieży Lud oraz Małopolskiego Związku Młodzieży. Współpracował on z Towarzystwem Organizacji Kółek Rolniczych. Organizował m.in. biblioteki, świetlice, zespoły samokształcące.


Jak zatem widać, poczucie wartości oświaty i pęd do niej nie był obcy mieszkańcom gminy Nasiadki tuż przed wybuchem II wojny światowej. Źródło: Przegląd Ostrołęcki nr 9 z dnia 01.03.1936.

Download PDF