Z dziejów gminnego szkolnictwa

      Możliwość komentowania Z dziejów gminnego szkolnictwa została wyłączona

W pracy Henryka Maćkowiaka „Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939”, Ostrołęka-Łomża 1990, odnajdujemy informację o istnieniu w 1905 roku na terenie naszej gminy tylko jednej szkoły w Szafarczyskach. Była to szkoła 1 klasowa z jednym nauczycielem. Na rok 1914 autor ustalił funkcjonowanie już trzech szkół: Szafarczyskach, Nasiadkach i Obierwi. Były to szkoły 1-klasowe, z jednym nauczycielem, z tym, iż w Nasiadkach była to szkoła prywatna.

Download PDF