Siać dobro

      Możliwość komentowania Siać dobro została wyłączona

Drabina feudalna, kto od kogo jest zależny i komu ma służyć już dawno, przynajmniej formalnie, została obalona. W dzisiejszych czasach niezrozumiałe jest mówienie, że  wybrany włodarz coś nam zrobił. Zrobił bowiem to, co zrobić powinien. To jego praca, za którą podobnie jak każdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Za pracę włodarzy płacimy my, podatnicy. To zwykła umowa o pracę pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Jeśli określony włodarz zrobiłby coś dla ludności z pieniędzy własnej kieszeni, to wówczas należałyby mu się słowa „wójt/prezydent/starosta/burmistrz zrobił”. A tak. Najzwyczajniej wywiązał się z podjętego zobowiązania wobec społeczeństwa. Nikt tu nikomu nie robi łaski. Ale, tam gdzie jest państwo, gdzie są pieniądze z naszych podatków, tam wszystko jest możliwe. Nie raz następuje pomylenie pojęć i postaw. Władza zamiast służyć społeczeństwu, panoszy się, poniża tych, dzięki którym jest na piedestale. Łaskawie rozdaje przywileje swym wybrańcom, a co niektórym ostentacyjnie pokazuje gdzie ich miejsce, kto tu rządzi. Nam obywatelom nie wolno wobec tego zjawiska zajmować biernej postawy. Władza jest dla nas, a nie my dla niej. Nie bójmy się reagować na tego rodzaju postawę władz. Bo jeśli władza, nie szanuje obywateli, to  i wszystko co poniżej jej, też się degeneruje. Gorzej jest nawet wtedy, gdy formalnie nie krzewi ona zła, ale na nie w różny sposób przyzwala. Obowiązkiem władzy jest siać dobro, które jest piękne i którego pragną mieszkańcy. Wzajemny szacunek to oczywista oczywistość. Pamiętajmy o tym.

Download PDF