Pytajmy mieszkańców

bulakk   15.06.2019   Możliwość komentowania Pytajmy mieszkańców została wyłączona

25 czerwca 2019 o godz.13.00 w sali konferencyjnej naszego urzędu gminy, odbędzie się posiedzenie VIII Sesji Rady Gminy w Lelisie. Zaplanowany bogaty porządek obrad zawiera kilka istotnych kwestii dotyczących bezpośrednio mieszkańców. Rada Gminy podejmie m.in. uchwały dotyczące zasad wypłacania dodatku energetycznego, siatki szkół, pomocy socjalnej dla uczniów, zasad korzystania z świetlic wiejskich, czy zaopiniuje kandydatów na ławników  Zaplanowane jest m.in. zmiana Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy i spraw dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym opłat, deklaracji, odbioru. Być może kwestia ta będzie stanowić odpowiedź na złożony przez mieszkańców Gąsk wniosek w sprawie. Dobrze byłoby, aby mieszkańcy nieco wcześniej poznali zaplanowane działania władz samorządowych w tym zakresie. Stosowne materiały zapewne w najbliższych dniach będą w posiadaniu radnych i sołtysów, którzy w pewien sposób winni skonsultować je z mieszkańcami.  Wyjść do nich nieco szerzej, nie opierać się jedynie na własnych osobistych przekonaniach. Decyzje radnych dotyczą przecież mieszkańców i to oni winni w nich merytorycznie partycypować. Co prawda nie mają w tym zakresie żadnego obowiązku prawnego, ale w cywilizowanym społeczeństwie XXI wieku obowiązuje także inne, nie prawne normy. Jeśli czegoś nie zrobimy, to to coś zaniedbamy. Jak będzie? Zobaczymy. Wcześniej radni pochylą się nad nimi podczas posiedzeń Komisji, na które także mieszkańcy mają swobodny wstęp.

Download PDF