EKO

      Możliwość komentowania EKO została wyłączona

Recycling3072x1728.jpg.ximg.s_12_h.smart[1]Każdy z nas produkuje odpady w mniejszym lub większym stopniu. Najważniejsze jest, by jak najmniej tych cennych surowców trafiało na składowisko. Większość odpadów to wartościowe surowce wtórne, które nie powinny być traktowane z zasadą ‚kupić-zużyć-wyrzucić”. Właściwe postępowanie z nimi pomaga zadbać o środowisko i ochronę zasobów naturalnych. Powinny one być ciągłym w użyciu – ponownie przetwarzane. Służy ku temu m.in. ich segregacja i Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które przyjmują meble, opony, oleje, środki ochrony roślin, termometry rtęciowe i inne. Selektywna zbiórka to przede wszystkim oszczędność surowców naturalnych, bowiem posegregowane odpady są łatwym materiałem do przetwarzania. Zmieszane odpady to także źródło energii uzyskiwanej w procesie ich spalania. Natomiast, upcykling – czyli przetwarzanie odpadów na przedmioty o większej wartości niż materiał z którego powstały, może być źródłem nowych inspiracji. Właściwe postępowanie z odpadami  pozwala zaoszczędzić pieniądze, wodę, powietrze, glebę oraz zachować czystą i pachnąca okolicę.

Download PDF