Daily Archives: 28.09.2018

Obecne postrzeganie Kurpiowszczyzny

      Możliwość komentowania Obecne postrzeganie Kurpiowszczyzny została wyłączona
400_F_119592364_oHBJJxKLzXTLoMv7ndiT58GEnGe9kRRP[1] - Kopia

„Największy wpływ na dzisiejsze postrzeganie Kurpiowszczyzny miały lata powojenne, w których kontynuowano modernizację wsi kurpiowskiej z założeniem maksymalnej intensyfikacji produkcji. Zgodnie z planem władz komunistycznych – przy uwzględnieniu niskiej produktywności ziemi ornej – Kurpiowszczyzna miała zostać obszarem lnu i hodowli ze szczególnym nastawieniem na hodowlę bydła mlecznego. Zwiększenie areału ziemi ornej przez wycinanie puszczy nie było już możliwe, gdyż ostatnie… Read more »

Koncert patriotyczny w Łęgu Starościńskim

      Możliwość komentowania Koncert patriotyczny w Łęgu Starościńskim została wyłączona
42590552_670436336667658_6458027854079721472_n[2] - Kopia

W najbliższą niedzielę /30.09.2018 roku/ o godz. 11.30 w kościele parafialnym odbędzie się patriotyczny koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wystąpią zespoły  i grupy z całej Polski: artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Polskiej Opery Królewskiej, Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Teatru Muzycznego w Łodzi i Scen Warszawskich. Polecamy i zachęcamy do udziału.

Inicjatywa ustawodawcza

      Możliwość komentowania Inicjatywa ustawodawcza została wyłączona
1609_masz_glos_logo1

Poniżej treść ulotki informacyjnej inicjatywy uchwałodawczej w akcji mającej za swój cel, aby sołtys miał głos. Szerzej o akcji również na www.witrynawiejska.pl: „Sołtysi, mieszkańcy wsi i małych miast podejmujący społeczne inicjatywy napotykają na różnorakie bariery ograniczające możliwości ich obywatelskiego działania. Wynika to m.in. ze słabości ustrojowych funkcji sołtysa i sołectwa. Instrumenty, którymi dzisiaj podmioty te dysponują, nie wystarczają, aby w… Read more »