Daily Archives: 17.04.2018

Jednomyślność radnych

bulakk   17.04.2018   Możliwość komentowania Jednomyślność radnych została wyłączona
100px-POL_gmina_Lelis_COA.svg

Jak wynika z informacji uzyskanych od Przewodniczącego Rady Gminy Lelis /pismo nr KTK.143.20.2018 z dnia 16.04.2018/, radni gminy byli jednomyślni „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty”. Stosowna uchwała Nr XXXII/219/2018 na wniosek Wójta Gminy została podjęta w dniu 19 stycznia 2018. Nie uzyskano natomiast odpowiedzi odnośnie zapytania, czy i jakie były zgłaszane przez… Czytaj dalej »

Wczoraj ochrony zdrowia na Kurpiowszczyźnie

bulakk   17.04.2018   Możliwość komentowania Wczoraj ochrony zdrowia na Kurpiowszczyźnie została wyłączona
eskulap[1]

W okresie międzywojennym stan zdrowia ludności kurpiowskiej był niski. Wpływało na to m.in. zły stan sanitarny, niedożywienie, niski poziom oświaty zdrowotnej. Szczególnie groźne były choroby zakaźne: tyfus, dur plamisty, odra, błonica oraz choroby społeczne: gruźlica, jaglica i choroby weneryczne. W 1914 roku w powiecie ostrołęckim pracowało sześciu lekarzy: czterech w Ostrołęce, jeden w Goworowie i jeden w Myszyńcu. W mieście… Czytaj dalej »

Kto pamięta…

bulakk   17.04.2018   Możliwość komentowania Kto pamięta… została wyłączona
p5017461[1]

Po okresie świątecznym czekał mieszkańców Puszczy Zielonej okres wytężonych prac polowych, ogrodowych i hodowlanych. Jednym z nich była orka. Początkowo orano w woły, następnie siłę pociągową stanowiły konie. Potem zwierzęta zastąpiły „konie mechaniczne”. Dziś do dużej rzadkości należy obraz konia pracującego w polu, tym bardziej ciągnącego pług trzymany przez chłopa. Tak powoli skiba za skibą i cały zagon zmieniał swój wygląd, a ziemia… Czytaj dalej »