Daily Archives: 14.04.2018

Z przyszłych zmian w ustawie samorządowej

bulakk   14.04.2018   Możliwość komentowania Z przyszłych zmian w ustawie samorządowej została wyłączona
images[8]

Wchodząca w życie nowelizacja ustawy samorządowej wprowadza nowe rozwiązania w funkcjonowaniu rad gmin. Dotyczą one m.in. sposobu głosowania, transmitowania i udostępniania nagranych obrad rad gmin, obowiązku powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz inicjatywy uchwałodawczej i raportu o stanie gminy Nowe zasady stosuje od tegorocznych wyborów. Wszystkie posiedzenia rad gmin od tego momentu muszą odbywać się z ich zachowaniem. W tej… Czytaj dalej »

Ku wyborom samorządowym

bulakk   14.04.2018   Możliwość komentowania Ku wyborom samorządowym została wyłączona
pkw[1]

Na stronie internetowej UG Lelis odnajdujemy stosowne uchwały związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Rada Gminy w Lelisie w dniu 28 marca 2018 roku podjęła dwie uchwały w sprawie: podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz… Czytaj dalej »

Sens powstania styczniowego

bulakk   14.04.2018   Możliwość komentowania Sens powstania styczniowego została wyłączona
poland_32655_4[1]

Pomijając różnego rodzaju dyskusje związane z celowością polskich powstań narodowych, bez wątpienia należy uznać niezwykłą wartość powstania styczniowego w odniesieniu do chłopów i niepodległości Ojczyzny. Powstanie to, udowodniło iż niekiedy trzeba walczyć i o przegraną sprawę i że należy wytyczyć sobie  i walczyć o cele większe. Tym mniejszym celem osiągniętym podczas walk w powstaniu styczniowym, było wyzwolenie chłopa z barbarzyńskiego feudalnego… Czytaj dalej »

Utrwalił bliskich sobie i Kurpiowszczyźnie

bulakk   14.04.2018   Możliwość komentowania Utrwalił bliskich sobie i Kurpiowszczyźnie została wyłączona
stanislaw-pajka-jpg-09-12-2017-19-31-jpg_11_12_2017_09_02s[1]

We wrześniu 2002 roku mieszkaniec Nasiadk dr Roman Gawrych tak wyraził się o osobistym dziele dr Stanisława Pajki:  „Wpisani w Kurpiowszczyznę i w życie moje” to nowy sposób spisywania i ukazywania najnowszej historii – zwłaszcza regionu jako naszej Małej Ojczyzny. Publikacja ukazuje też, jak z wieloma różnymi ludźmi dane jest nam ją tworzyć. Wydaje się, iż uprawnionym jest wniosek, że historia… Czytaj dalej »