Savoir vivre w Kościele

bulakk   27.04.2017   Możliwość komentowania Savoir vivre w Kościele została wyłączona
5369271-nakrycie-glowy-biskupa-900-701[1]

Nasze życie składa się ze szczegółów, w tym i życie Kościoła. Gdy w naszej parafii pojawia się biskup musimy pamiętać, że my parafianie też jesteśmy wtedy współgospodarzami parafii, że odwiedza nie tylko księdza proboszcza, ale też całą wspólnotę parafialną, że to zatem również nasz honorowy gość. Musimy więc odpowiednio, bardzo uroczyście, się ubrać i wziąć udział w jego przywitaniu i… Czytaj dalej »

Z historii Polski – coś o fałszowaniu.

bulakk   27.04.2017   Możliwość komentowania Z historii Polski – coś o fałszowaniu. została wyłączona
Nowatorska książka dr. Ge?dka pokazuje na mapach procesy historyczne, polityczne i gospodarcze, które inne ksia?z ki tylko staraja? sie? opisac . Bez wa?tpienia niniejsza? pozycje? s miało moz na nazwac telewizja? na papierze . Autor wykazuje proste korelacje pomie?dzy podskórnymi procesami, cze?sto niewidocznymi dla przecie?tnego odbiorcy, a zjawiskami w skali makro. 1. Instalowanie systemu sowieckiego w Polsce w latach 40. i 50. unikatowe mapy pokazujące np. lokalizację oddziałów Armii Czerwonej i grup partyzanckich w Polsce, zasięg reformy rolnej, założenia planu szes cioletniego itp. 2. Lata 1954 1989 różne formy komunistycznego ustroju: Upadek stalinizmu ( 1954- 1957) Pierwsza faza rządów Gomułki (1957-1967) Komunizm narodowy (1967- 1970) Gierkowski stalinizm (1970-1980) Powstanie Solidarnos ci i czas dwuwładzy w Polsce ( 1980- 1981) Dyktatura wojskowa (lata 1982- 1989) zakon czona Okra?głym Stołem. Waz nym elementem tego rozdziału sa? niepublikowane nigdzie dotychczas mapy przedstawiające zasięgi strajków w 1980 1981 roku oraz póz niejsza? walke? podziemnej opozycji z władzami PRL. 3. Od solidarnos ciowo PZPR- owskiego współistnienia do wyborów 2015 roku ta cze?s c zawiera między innymi mapy przedstawiaja?ce wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorza?dowych umoz liwiaja?cych porównania przekrojowe zachodza?cych zmian. Książka dotowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aby odsunąć w czasie wybory – uzgodnione przez aliantów, komuniści polscy wpadli na pomysł przeprowadzenia referendum. Propaganda wokół „3xtak” miała na celu wysondowanie przed wyborami nastrojów społecznych. Decyzja o sfałszowaniu wyników wyborów najprawdopodobniej zapadła na najwyższych szczeblach władzy tj. Stalin-Bierut. 3 lub 4 lipca 1945 roku podjęto decyzję o generalnym sfałszowaniu wyników głosowania. Referendum odbyło się 30 czerwca 1946 r…. Czytaj dalej »

Nasze epizody Bitwy Warszawskiej

bulakk   27.04.2017   Możliwość komentowania Nasze epizody Bitwy Warszawskiej została wyłączona
images[1]

Zakładka „PUBLIKACJE” wzbogaciła się o kolejny artykuł.. Tym razem jest to notka o epizodach Kurpi w przebiegu Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Bitwa ta, to nie tylko wydarzenia z połowy sierpnia, ale też szereg zdarzeń i działań przed i po niej. Mieszkańcy i tereny naszych stron zaznaczyły także swoją obecność w przebiegu tej kampanii walk o niepodległość Ojczyzny. Zamieszczony artykuł… Czytaj dalej »

Wywieszanie flag państwowych

bulakk   26.04.2017   Możliwość komentowania Wywieszanie flag państwowych została wyłączona
flaga1

Kwestie umieszczania flag na budynkach i obiektach, a także w innych miejscach, dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych zostały uregulowane przepisami art. 5 ust 1 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18 z późn. zm.). Flaga państwowa jest znakiem symbolizującym państwo, nasze przywiązanie do Ojczyzny,… Czytaj dalej »

Reformy Małachowskiego

bulakk   26.04.2017   Możliwość komentowania Reformy Małachowskiego została wyłączona
12482818-Old-book-theme-image-1-vector-illustration--Stock-Photo[1]

Starosta ostrołęcki Jan Małachowski dążąc do wyciszenia niepokojów społecznych wśród Kurpi 15.11.1750 wydał przywilej, który został zatwierdzony Augusta III znoszący pańszczyznę i daniny w naturze w prawie wszystkich wsiach starostwa ostrołęckiego. Jedynie Łodziska i Obierwia miały odrabiać niewielką pańszczyznę. Pozostałe wsie płaciły tylko nieznacznie podniesiony czynsz w gotówce. W 1757 r. Małachowski zrzekł się prawa propinacji i zgodził się za… Czytaj dalej »